Avís legal

Condicions d’ accés

La utilització del lloc web www.tomataherrera.com suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions de la present Informació Legal, pel que si no està d’acord amb el contingut de la mateixa s’haurà d’abstenir de fer ús del web.

L’ Usuari es compromet a no utilitzar la web o els seus serveis y continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que siga d’ aplicació, contra la moral i bones costums generalment acceptades o l’ ordre públic. www.tomataherrera.com es reserva el dret a retirar l’ accés al web, sense necesitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingue el que disposa aquesta Informació Legal.

www.tomataherrera.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions.

Registre de l’ accés

www.tomataherrera.com emplea cookies quan un usuari accedeix a certes pàgines contingudes en aquest website. Estes cookies s’associen únicament un Usuari de manera anònima i al seu equip per al procés de generació d’estadístiques i control d’accés, sense proporcionar cap tipus de referència del que es pugui derivar dada de caràcter personal algun. En cas que hi hagi una utilització de cookies del que es puga derivar alguna dada de caràcter personal, l’ usuari serà informat convenientment d’ acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

www.tomataherrera.com conserva en fitxers log l’accés al seu web, per controlar el trànsit i hàbits de navegació per la web. Aquest log emmagatzema la data, hora, procedència de l’Usuari, lloc web del qual prové, pàgina a la qual accedeix i navegador que utilitza, dades que no són associades amb cap persona.

Datos personales

En virtud de l’artícle 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem dels següents extrems: les dades de caràcter personal que introdueixi a través de la pàgina web son tractats en el “Fitxer d’usuaris de la web”, i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat dels mateixos. La finalitat de l’ esmentat fitxer es la gestió dels usuaris de la web per a l’ accès als diferents serveis del mateix. L’ afectat podrà exercir els seus drets d’ accès, oposició, rectificació i cancel.lació, mitjançant correu electrònic al correu electrònic tomata_penjar_herrera@hotmail.com

Propiedad intelectual

Potser alguns treballs hagen estat realitzats a través de diferents agències de disseny, en aquest cas, estes seran les propietàries dels drets d’autor i / o propietat intel · lectual.

Els continguts d’ esta web estàn subjectes a drets de propietat intel.lectual e industrial d’ www.tomataherrera.com o de tercers. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tingue accés a www.tomataherrera.com o s’ utilitzaràn contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel · lectual.

Els Usuaris que creguen que els seus drets de propietat intel.lectual hagen estat infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareguen en aquest website podeu posar-se en contacte amb www.tomataherrera.com i sol.licitar que el contingut sigue retirat o que l’ accés públic a ells sigue bloquejat. La propietat intel.lectual de certs treballs pertany als seus respectius propietaris.

Contenidos de los usuarios

L’ usuari accepta cedir a títol gratuït a esta web els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitatss, de l’ obra que envia, per a tot el món i per a la duració màxima actualment prevista en la llei per a la protecció dels drets cedits i amb faculta de cesió a tercers.

L’ usuari que remet l’ obra (que podrà estar constituida per text, audio, fotografies i/o obres audiovisuals) garanteix ser titular dels drets de propietat intel.lectual que per virtut d’ aquest contracte cedeix i, per tant, mantindrà indemne a esta web davant qualsevol reclamació de tercers derivada de l’incumpliment de la citada garantia.

En enviar la seua obra a aquesta secció, l’usuari accepta el contingut de les següents clàusules:

Esta web decidirà sobre la idoneïtat de l’ obra a efectes de la seua publicació i podràn adaptar-la tecnològicament,fragmentar i adequar-la al format idoni per a la seua publicació. En cap cas s’ acceptaràn obres que afecten als sigüents principis: dret l’ honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que puguen resultar vulnerats. L’ usuari declara, asegura y confirma a esta web:

  • Que es major de 18 anys.
  • Que les seues dades identificatives son certes y verificables.
  • Que ell es l’ autor material de l’obra que envia, que és original i no l’ha plagiat o usurpat de tercers.
  • Que, en el cas d’enviar fotografies, àudio o vídeos de persones, aquests han estat elaborats amb el consentiment de les persones que hi apareixen i que aquestes persones són majors d’edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de l’enviament.
  • En conseqüència, l’usuari es fa responsable d’aquestes manifestacions i, en conseqüència, mantindrà indemne a aquest web per l’incompliment de les esmentades garanties.

Exempció de responsabilitat

La informació que ofereix www.tomataherrera.com no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei tècnic, legal o d’altre àmbit professional.

Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, www.tomataherrera.com no garanteix que l’accés a la pàgina no pugue ser interromput, patir retards, contenir errors o omissions, o contenir virus. Per tant, la informació és proporcionada tal qual, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre l’exactitud o precisió de la informació, ni es garanteix que sigue completa.

En cas d’interrupció per causes alienes a www.tomataherrera.com als seus Usuaris, www.tomataherrera.com posarà tots els mitjans al seu abast per reposar el subministrament.

Aquest web conté enllaços a pàgines web alienes a www.tomataherrera.com per a comoditat dels seus usuaris. La inclusió de qualsevol enllaç no suposa que www.tomataherrera.com accepte cap responsabilitat sobre el contingut d’aquestes webs alienes a www.tomataherrera.com. Quan un usuari es troba en una altra web que no sigue www.tomataherrera.com s’haurà d’atenir a les indicacions legals que esta altra web indique. En cas que un Usuari considere que algun dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot posar-se en contacte amb nosaltres per proposar la seua eliminació o modificació.

Modificació de la web

www.tomataherrera.com es reserva la facultat d’ efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en el seu lloc web, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugue fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

www.tomataherrera.com no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d’accés al lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

Sobre els comentaris publicats en aquest lloc

Tots els comentaris emesos en el lloc www.tomataherrera.com són responsabilitat de l’ autor. Reservat el dret de moderar comentaris fora de lloc.

Fomenta la discussió i el diàleg relacionat amb el tema exposat per l’autor, expressa la teua opinió, consultes i referències de tal manera que sigue enriquidor per a tothom. Evita utilitzar paraules grolleres, atacs directes, desqualificatius, insults en cas contrari el teu comentari serà eliminat.

Què fan amb les dades: nom, email y lloc que demanen en els comentaris?

A excepció del correu, les dades identifiquen als comentaristes. I amb respecte a la direcció de correu, serveix per a validar l’ autor i perquè ens posem en contacte quan faci falta. Esta informació no es compartida a tercers.

El tomàquet que sap a tomàquet